ΤΑ ΕΞΩΚΛΗΣΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΕΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΕΞΩΚΛΗΣΣΙΑ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΡΥΒΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΕΡΟΧΗ ΑΝΑ  ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΟΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.