ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 Ο ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στην Ιουλίδα της Κέας. Ο ιερός ναός κτίστηκε την περίοδο του 1883 σε ρυθμό σταυροειδούς μετά τρούλου τρισυπόστατος. Στο εσωτερικό του ναού άξιο προσοχής είναι το μαρμάρινο τέμπλο, το οποίο έχει κατασκευαστεί από Τήνιο καλλιτέχνη.