ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο ιερός ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται στην Ιουλίδα της Κέας. Ο ιερός ναός κτίστηκε την περίοδο του 1867 και είναι ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής.