ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ(ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ)

Ο Ιερός Ναός του Σωτήρος Χριστού βρίσκεται στην Ιουλιδα της Κέας. Το 1882 θεμελιώθηκε με δαπάνες του δήμου Κέας και του οίκου Καμαρα επί δημαρχίας Γρηγορίου Κ. Ιερομνήμονος και αποπερατώθηκε το 1894. Είναι βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδούς με τρούλο.