Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

Είναι μια σταυροειδή βασιλική με τρούλο και δυο νάρθηκες και είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο βρίσκεται στην περιοχή Ελληνικά της Κέας. Κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 17ο μετά από μερικές φθορές στο εξωτερικό κυρίως τμήμα του.