ΑΠΟΨΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΩΡΟ

ΑΠΟΨΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΩΡΟ