ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2012-11-27 00:00

 

 

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΕΑΣ : 22880 22249


ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ : 22880 22221 / 22001

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ : 22880 21100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ : 22880 22200
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ : 22880 22300

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ : 22880 21344

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) : 22880 21150

ΕΛ.ΤΑ : 22880 22325

ΤΑΞΙ : 6932669493 ΓΡΕΚΑΣ ΦΩΤΗΣ
           6977575822
           6973012813 ΔΑΡΔΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
           6936271522
           6977331431 ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ
           6977979614 ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
           6932525803
           6932418821 ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
           6973011681
           6937382702 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
           6973012668

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ : 6939037105 ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
                         6938996126 ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22880 22680
                    ALPHA BANK 22880 22702
                    ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22880 22711